راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


حواله و شرایط آن

حواله آن است که کسی مالی را که بر ذمه اش به مثل آن است بر عهده گیرد مثل انکه حسن صد تومان به علی بدهکار باشد و خودش صدتومان از ناصر طلبکار باشد و انگاه علی را به ناصر حواله دهد تا طلب خود را از ناصر بگیرد و لذا گفته اند :حقیقت حواله عبارت است منتقل کردن جای بدهی از ذمه خود به ذمه دیگری.در حواله رضایت هر سه نفر حواله دهنده محیل و حواله گیرنده محتال و کسی را که به او حواله شده است محال علیه معتبر می باشد . در حواله همانند ضمان مال از ذمه ای به ذمه دیگری منتقل می شود .

اگر محال علیه ینی کسی که به او حواله شده است ثروتمند باشد به مقداری که بتواند مبلغ حواله را بپردازد قبول حواله لازم نیست و در صورتی که معلوم شود او تنگدست است حواله گیرنده می تواند حواله را فسخ کند

پی پی در اوردن و چرخاندن حواله نیز ضمان صحیح و جایز است پی در پی در آوردن حواله به این صورت است که حسن به علی را به ناصر حواله دهد و آنگاه ناصر اورابه تقی حواله دهد و تقی نیز اور ابه باقر حواله دهد و چرخاندن و حواله ان است که در همین فرض باقر علی را مثلا به حسن و یا ناصر حواله دهد حواله به غیر جنس حق یعنی حقی که بر ذمه حواله کننده است جایز است .



برچسب ها:
منبع مطلب